define('DISALLOW_FILE_MODS', true); Delta Porsgrunn

Delta Porsgrunn

Nytt kontorbygg på Campus Kjølnes, ferdigstilles første kvartal 2017.

Delta Porsgrunn er et topp moderne og miljøvennlig kontorbygg på 5000 kvadratmeter. Kontorkonseptet skal legge til rette for utvikling av et samlet miljø for høgskole, forskning, offentlig forvaltning og privat næringsliv, innenfor pedagogiske og teknologiske fagområder.

Universitetet i Sørøst-Norge, Porsgrunn kommune, Vigo IKS, Fagskolen i Vestfold og Telemark og Universitetet i Stavanger, har allerede inngått leiekontrakter.

Nå ønsker vi oss flere leietakere.

Last ned prospekt!
Se presentasjonsfilm!

Porsgrunn – den lille trivelige elvebyen

Gunstige boligpriser, et godt kommunalt tjenestetilbud og generelt gode bokvaliteter, gjør Porsgrunn til et godt sted å bo. Porsgrunn, og Grenlands-området, er også et et attraktivt sted å etablere nye næringsvirksomheter. Regionen har et spennende og variert næringsliv som bidrar til å sikre arbeidsgivere stabil tilgang på kompetent arbeidskraft.

Delta Porsgrunn – et moderne passivhus

Bygget er konstruert etter passivhus-standarden som relaterer seg til at selve bygningen har bedre isolasjon, bedre bygningskomponenter som vinduer og dører, god varmegjenvinning på ventilasjon og minimale luftlekkasjer gjennom bygningskroppen. Kontor-bygget vil få et svært avansert klimaanlegg som sikrer god, frisk luft hele året.

Kontorlokalene

Leietakerne i Delta Porsgrunn vil få kostnadseffektive arealer, konkurranse-dyktige vilkår og gode fasiliteter for sine ansatte. Nybygget legger til rette for å skape gode arbeidsmiljøer og spennende møteplasser for byggets brukere. Gode fellestjenester, møterom og kantine, bidrar til at leietakerne kan konsentrere seg om sin kjernevirksomhet.

motos a crédito sin enganche