define('DISALLOW_FILE_MODS', true); Om Campus Kjølnes | Delta Porsgrunn

Kjølnes ligger i flotte og
landlige omgivelser, bare 10 minutters gange fra Porsgrunn
sentrum

I tillegg til forsknings- og høgskolemiljøet, kan området by på alt fra barnehage, barne- og ungdomsskole til videregående utdanning.

Det er tilrettelagt for en videreutvikling gjennom et byggetrinn to på Delta Porsgrunn sitt parkeringsanlegg. Ved realisering av byggetrinnet vil parkering bli løst i et nytt framtidig parkeringsanlegg.

Kjølnes har også flotte idrettsanlegg. Her finner du fotballbaner, friidrettsarena, tennishall, svømmehall, håndballhall, ny flerbrukshall og skatepark. Generelt godt utbygd idrettsanlegg. Ny supermoderne svømmehall og friidrettshall er også under planlegging. Kjølnesområdet er under kontinuerlig utvikling.