define('DISALLOW_FILE_MODS', true); Om bygget | Delta Porsgrunn
[rev_slider_vc alias=”bygget”]

Delta Porsgrunn er et lavenergi og arealeffektivt kontorbygg.

Arkitektur og innrednings-løsninger gir et synlig uttrykk for en ambisjon om   bærekraft.

Et uttrykk og en miljøprofil som byggets leietakere kan profilere seg med.

Bygget er konstruert etter passivhusstandarden som relaterer seg til at selve bygningen har bedre isolasjon, bedre bygningskomponenter som vinduer og dører, god varmegjenvinning på ventilasjon og minimale luftlekkasjer gjennom bygningskroppen. Samt et solcelleanlegg som vil gi leietakerne lave energikostnader.

Ventilasjonsanlegg med behovsstyring sikrer god, frisk luft hele året uten at mye varme går tapt. Et passivhus i Norge har et netto energibehov som er ca. 50 % lavere enn dagens forskrifter. I tillegg vil Delta Porsgrunn ha energisystemer som moderne luft-vann varmepumpe og solcelleanlegg, som ytterligere bidrar til et lavt energiforbruk og lave driftskostnader for byggets leietakere.

Effektive innredningsløsninger og sambruk av møterom, kantine og garderober, gir store utslag og bidrar til gode konkurransedyktige betingelser for byggets leieforhold.

Ta gjerne kontakt for en vurdering av dine behov og hvordan dette kan løses i Delta Porsgrunn.