define('DISALLOW_FILE_MODS', true); Campus Kjølnes | Delta Porsgrunn

Campus Kjølnes

Kjølnes ligger i flotte og landlige omgivelser bare 10 minutters gange fra Porsgrunn sentrum.

I tillegg til forsknings- og høgskolemiljøet, kan området by på alt fra barnehage, barne- og

ungdomsskole til videregående utdanning.
Kjølnes har også flotte idrettsanlegg. Her finner du fotballbaner, friidrettsarena, tennishall, svømmehall, håndballhall, ny flerbrukshall og skatepark. Generelt godt utbygd idrettsanlegg. Ny supermoderne svømmehall og friidrettshall er også under planlegging. Det er tilrettelagt for en videreutvikling av Delta Porsgrunn igjennom et byggetrinn to, på Delta Porsgrunn sitt parkeringsanlegg. Ved realisering av byggetrinnet vil parkering bli løst i et nytt framtidig parkeringsanlegg.